Adobe Ultra CS3

Adobe Ultra CS3

Developed by Adobe Systems Incorporated
Người dùng đánh giá
4.4  (9 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.8
Phiên bản mới nhất:
3.0.1055 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Adobe Systems Incorporated
Bây giờ nằm trong Windows® bản của Adobe® Sáng tạo Phòng® 3 sản phẩm Mới mềm Adobe Ultra® CS3 phần mềm cho phép người dùng để biến đổi keying thành một thực tế hàng ngày sản xuất cụ cho tất cả loại video dự án. Tạo vô cùng thực tế nền composites với kéo và rơi thẳng thắn, thậm chí kể cả từ gần đạt video từ các nguồn; chỉnh ảo đặt với sức thuyết phục hiệu ứng như ảo bóng tối và phản ánh sai sự thật; và xuất phát sóng trong chất lượng với một rộng tầm cao, tập tin định dạng.
Trên Đường Nét:
* Nhanh lên, hiệu quả keying:
Biến keying thành một thực tế hàng ngày sản xuất cụ cho tất cả loại video dự tính gì với Adobe® Ultra® CS3 phần mềm. Tạo vô cùng thực tế nền composites với kéo và rơi thẳng thắn, thậm chí kể cả từ gần đạt video từ các nguồn. Ultra gồm 12 ảo đặt với người thay thế góc xem chuyển động theo dõi, và phóng để hạ đối tượng trong dấu, tôi không chỉ trước mặt nó. Xuất phát sóng trong chất lượng với một rộng tầm cao, tập tin định dạng.
* Ultra Ảo Sets Libraries:
Dùng bao gồm ảo đặt (thêm cái thư viện đang bán riêng) vì làm rớt đây ghi hình vào thực tế nhìn composites, và thay đổi chúng bằng một rộng tầm ảnh hưởng cả ảo bóng tối và phản ánh sai sự thật. Thêm thông tin,
* Linh hoạt xuất sự lựa chọn:
Hưởng rộng tầm xuất tùy chọn, kể cả DV, QuickTime, ảnh chuỗi chuyển hóa, và 24-bit hay 32-chút AVIs với alpha kênh sau compositing với Adobe buổi công chiếu® dân chuyên nghiệp hay After Effects® phần mềm.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng